English | Türk 

 

‘We houden bij Ella van mensen én van ons werk’

Maria - verloskundige

 

AANMELDEN

Hielprik wordt uitgebreid

30-03-2018 - Ella

Uitbreiding van de hielprikscreening 
De Gezondheidsraad adviseert de minister van VWS bij haar werk. Op 8 april 2015 heeft de Gezondheidsraad de minister geadviseerd om de hielprikscreening uit te breiden met 14 ziektes, waardoor er in totaal op 31 ziektes gescreend wordt. De minister heeft gezegd dat ze dit advies overneemt en gaat uitvoeren. Maar wat is er allemaal nodig om dit te kunnen doen?
Op  de website van her RIVM (rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) lees je er alles over.