Extra

Bij Ella willen we een stapje extra zetten voor onze cliënten. Daarom leveren we ook veel andere diensten. 

 

AANMELDEN

Informatie Coronavirus

Beste zwangere en partners, 
Wij willen jullie informeren over de meeste recente landelijke instructies m.b.t. Coronavirus. Deze zijn gegeven door de KNOV, onze beroepsvereniging van verloskundigen. 

Per direct adviseert de KNOV om landelijk de gebruikelijke zorgverlening aan te passen. Als zwangere ben je kwetsbaar. De maatregelen zijn erop gericht om alleen noodzakelijk lichamelijk contact te hebben. Wat telefonisch kan, moet telefonisch afgehandeld worden. Noodzakelijke hulp is altijd beschikbaar. We werken in twee teams en we kunnen elkaar vervangen en ondersteunen waar dat nodig is en kunnen daarmee de continuïteit van zorg blijven bieden. We werken samen met alle ziekenhuizen in de regio. 
Heb je vragen of wil je je klachten bespreken. Bel of mail ons bij voorkeur overdag op werkdagen. De telefoon kan overbezet zijn, we vragen je geduld hiervoor. 
   

Maatregelen

Prenatale zorg, dit zijn de controles op de praktijk:
  • De interval tussen controles op de praktijk bij geen klachten wordt zo groot mogelijk gemaakt, volgens onderstaand schema
  • Alle controles zullen ongeveer een dag van te voren gebeld gaan worden door een verloskundige voor het telefonisch stellen van vragen, het geven van adviezen en belinstructies. Hou hier rekening mee! je kunt een telefoontje van een anoniem of voor jou onbekend nummer ontvangen.
  • Op de praktijk willen we zo kort mogelijk fysiek contact maken en zo min mogelijk mensen in de wachtkamer hebben. Dit betekent dat we bij voorkeur alleen je bloeddruk meten en je buik onderzoeken. Kom alleen naar het spreekuur om zoveel mogelijk contact tussen mensen te beperken. Je partner kan via videocall, facetime e.a. meekijken/luisteren en meepraten.
 

Te hanteren terugkomschema

Intake gesprek zo veel mogelijk telefonisch, het praktijkbezoek wordt hierdoor zo kort mogelijk.
Hier kan ook de informatie voor de prenatale screening bij horen.
 
16 weken bloeddruk, groei controle en hartje
20 weken echo bij echocentrum of op verloskundige praktijk
27 weken bloeddruk, groei controle , hartje, evt. bloedonderzoek
31 weken bloeddruk, groei en hartje 
35 weken bloeddruk, groei en hartje
37 weken bloeddruk, groei en hartje
39 weken bloeddruk, groei en hartje
40 weken bloeddruk, groei en hartje
41 weken bloeddruk, groei en hartje
 
Dit betekent dus dat je tussen 16 en 27 weken als alles goed gaat NIET op de praktijk gezien hoeft te worden.
Voorlichting over de bevalling kan zo veel mogelijk telefonisch of digitaal gegeven worden. 
Centering Pregnancy wordt geannuleerd, zwangeren wordt volgens bovenstaand schema een controle aangeboden. 
 

Postnatale zorg, dit zijn de controles na de bevalling thuis.

 
De kraambedcontroles zullen zoveel mogelijk via (beeld)bellen gedaan worden. 
Voor de hielprik komen we uiteraard wel.
Email: info@ella-verloskundigen.nl - Tel: 070 360 62 86