English | Türk 

 

Na de bevalling

En dan eindelijk na heel lang wachten, dromen en na zeer hard werken, ligt je baby op je buik! De kraamtijd begint. Deze tijd verloopt voor iedereen anders. De kraamtijd is een heftige tijd waarin je kennis maakt met je baby.

 

AANMELDEN

 

 

 

 

 

 

Jouw mening

Beste moeder, wij van Ella verloskundigen hebben je begeleid tijdens de zwangerschap, bevalling en/of kraambed.
Wij hopen dat het goed gaat met jullie. Wij willen de zorg zoveel mogelijk afstemmen op de wensen en behoeften van onze cliënten. De mening van jou is hiervoor heel bepalend. Je kunt je mening geven door ons contactformulier in te vullen.

Evaluatieformulier

Een uitgebreid evaluatieformulier vind je hier. Het invullen kost je 5 tot 10 minuten, de vragen gaan over de zorgverlening in onze praktijk en wat jij vindt dat er eventueel beter kan.

 

Klachten

Mocht je klachten hebben, bespreek ze met ons. Op die manier kunnen we zaken bijstellen en veranderen. Indien je een klacht hebt die zodanig is dat je hem wilt voorleggen aan een andere instantie, dan kan je je richten tot de klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), postbus 2001, 3500 GA in Utrecht.