English | Türk 

Privacy verklaring voor bezoekers van de website en/of ontvangers van de nieuwsbrief
 
Ella Verloskundige Zorg en Echoscopie (Ella),
gevestigd aan Copernicusplein 4, 2561 VN Den Haag,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en gaat zorgvuldig om met je gegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Bel of mail gerust met vragen:
Mail via het contactformulier op deze site
Of bel: (070) 360 62 86
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
Ella verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt hebt via de assistente, website of mail.
 
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Ella verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 
Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten 
Om de mogelijkheid te bieden om onze nieuwsbrief te ontvangen
 
Delen van persoonsgegevens met derden
Ella verkoopt je gegevens nooit aan derden en dit hebben wij ook nooit gedaan. Met het bedrijf Jouw Praktijk Online hebben wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Ella blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Ella gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens door Ella. 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je gegevens sturen naar: info@ella-verloskundigen.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.
 
Ella wil jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Ella  neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met: info@ella-verloskundigen.nl. 
 
 
Privacy verklaring voor cliënten van Ella
 
Ella Verloskundige Zorg en Echoscopie (Ella),
gevestigd aan Copernicusplein 4, 2561 VN Den Haag,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en gaat zorgvuldig om met je gegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Bel of mail gerust met vragen:
Mail via het contactformulier op deze site
 Of bel: (070) 360 62 86
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
Ella verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.
 
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Ella verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- gezondheid
- burgerservicenummer (BSN)
- Biometrische gegevens
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Ella verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 
Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten 
Om de mogelijkheid te bieden om onze nieuwsbrief te ontvangen
Ella verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en het afhandelen van vergoedingen.
Geautomatiseerde besluitvorming
Ella neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ella) tussen zit. 
Ella gebruikt verloskundigen Software van Vrumun om de gegevens van onze clienten te registreren en met andere zorgverleners zoals ziekenhuis, huisarts en zorgverzekeraar, om de juiste zorg te kunnen bieden. De gegevens die hier verwerkt worden zijn door jou aan ons gegeven.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Ella bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 15 jaar volgens de wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). 
Delen van persoonsgegevens met derden
Ella verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Ella blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Ella gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Ella en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar: info@ella-verloskundigen.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.
 
Ella wil jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Ella  neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met: info@ella-verloskundigen.nl. 
 
Ella  heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 
Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.