Zwanger

Binnen onze praktijk kun je kiezen uit twee manieren van zwangerschapscontroles en begeleiding tijdens je zwangerschap.
Welke manier je ook kiest; we luisteren naar jouw ideeën en naar wat jou bezig houdt op welk vlak dan ook.

 

AANMELDEN

 

Controles tijdens je zwangerschap

Binnen onze praktijk kun je kiezen uit twee manieren van zwangerschapscontroles en begeleiding tijdens je zwangerschap.
Welke manier je ook kiest; we luisteren naar jouw ideeën en naar wat jou bezig houdt op welk vlak dan ook: 

 • We informeren je graag over alles waarover jij meer wilt weten (bijvoorbeeld babyvoeding, moederschap, sport e.d.). 
 • Wij luisteren naar jouw wensen als het gaat om de bevallingshouding: op bed, kruk, bad of anderszins. En we lichten jou hierover voor. 
 • Wij luisteren naar jouw ideeën over het baringsproces, waaronder al dan niet het gebruik van pijnbestrijding. We geven je informatie, zodat jij een keuze kunt maken.
 • Tijdens de zwangerschapscontroles, voor welke manier je ook kiest, kun je op eigen initiatief en behoefte ieder onderwerp met ons aankaarten en bespreken.

 

Uit welke twee manieren van begeleiding en zwangerschapscontroles kun je kiezen?

Je volgt tien bijeenkomsten met de verloskundige en met andere zwangere vrouwen die ongeveer even ver zijn als jij.

Je komt dertien keer op een individuele controle van twintig minuten. 

Voor beide manieren van zwangerschapscontroles geldt: als je je zorgen maakt of klachten hebt, dan kun je ons iedere dag bellen en op een extra controle komen. 

 

Individuele begeleiding tijdens de zwangerschap

 Als je kiest voor individuele begeleiding, kom je dertien keer in je zwangerschap op een individuele controle van twintig minuten. Wanneer je denkt meer tijd nodig te hebben voor een controle, dan verzoeken wij je om dit zo mogelijk van te voren aan te geven. We plannen dan meer tijd voor je controle in. Dit is prettig voor jou en het voorkomt onnodig lang wachten voor anderen in de wachtkamer. 

In het begin van de zwangerschap kom je nog niet zo vaak op controle. Na een zwangerschapsduur van 27 weken kom je aanmerkelijk vaker op controle. Vanaf een zwangerschapsduur van 36 weken kom je iedere week op controle.
 

 

 

Als je de Nederlandse taal niet goed begrijpt, verzoeken wij je om ons van te voren te laten weten of je gebruik wilt maken van een tolk. We hebben goede contacten met hulpverleners die Turks, Pools, Berber en Arabisch spreken. Lees ook verder bij Extra bij Ella: tolkservices. 

 


Begeleiding in een groep tijdens de zwangerschap

Als je kiest voor begeleiding in een groep, kom je naar tien bijeenkomsten van steeds twee uur. Tijdens de bijeenkomsten zijn steeds dezelfde zwangere vrouwen aanwezig. 
Elke bijeenkomst heeft een thema zoals: bevalling, borstvoeding, ongemakken in de zwangerschap, emoties, moederschap et cetera. Je deelt je ervaringen met anderen en je leert ook van de anderen.
 
De bijeenkomsten zijn zeer geschikt voor vrouwen die graag veel informatie willen ontvangen, en die informatie en ervaringen willen delen met anderen. Het is een vorm van verloskundige zorg waarbij de normale controles uitgebreid worden met extra tijd en aandacht tijdens de groepsbijeenkomsten.

Wanneer je voor het eerst bij ons op controle komt, krijg je hierover informatie. Dan horen we graag of je hiervan gebruik wilt maken of de voorkeur hebt voor individuele controles. Lees ook verder bij Extra bij Ella: Groepsvoorlichting.

 

Eerste controle en bloedonderzoek

Wanneer je de eerste keer bij één van onze verloskundigen op controle komt, willen wij je zeker twintig vragen stellen over je gezondheid en die van je familieleden. Je kunt ons helpen door de vragen alvast te beantwoorden. De praktijkassistente van Ella stuurt je het vragenformulier daarom toe.
Wanneer er aangeboren afwijkingen binnen je familie voorkomen, kun je voor meer informatie alvast kijken op: http://www.erfocentrum.nl of http://www.erfelijkheid.nl
Ook tijdens het eerste gesprek willen we het onderwerp prenantale screening aankaarten. Prenatale screening zijn de onderzoeken bij je baby op eventueel aangeboren aandoeningen. Wanneer je belangstelling hebt om er meer over te weten dan maken wij een aparte afspraak hiervoor. Je kunt over dit onderwerp ook zelf alvast wat lezen op:
www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl  Hier wordt uitleg gegeven over o.a. de combinatietest als ook de NIPT.

Bloedonderzoek in de zwangerschap

Na of bij de eerste controle nemen we ook bloed bij je af. Dit bloed laten we onderzoeken op: 

 • Bloedgroep en rhesusfactor
 • Lues (of syfilis, een geslachtsziekte die nog maar zelden voorkomt)
 • Onregelmatige antistoffen
 • Hepatitis B (een leverziekte)
 • Antistoffen tegen rode hond (een kinderziekte)
 • Haemoglobine (ijzergehalte)
 • Glucose (suiker)
 • Hiv-antistoffen (deze antistoffen kunnen leiden tot de ziekte aids)

 Als je meer informatie wilt over dit bloedonderzoek of bezwaren ertegen hebt, kun je dit aan ons laten weten. Je verloskundige bij Ella krijgt de uitslag van het bloedonderzoek toegestuurd. Ze vertelt je hierover tijdens de eerstvolgende controle.